miércoles, 5 de julio de 2017

 

CURSO DE VOZ E MIMO DA FEGATEA NA ESAD DE GALICIA

 

 
Velaiquí  os participantes e profesores no curso de voz e mimo que se está a impartir    dentro do programa  Escénika 2017 grazas á colaboración entre a Federación Galega de Teatro Afeccionado e a ESAD de Galicia

Temos tamén á presidenta da Fegatea, Chelo Pampillón (De pé, terceira pola dereita)

Lembramos os contidos  e os currículos dos profesores.

Neste obradoiro traballaranse todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión,etc.). A voz como instrumento creativo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, emisión articulada, etc). Dominio das técnicas expresivas aplicadas aos diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuais. Por outro lado, as ferramentas do mimo, estudo dos conceptos, recursos e habilidades físicas que dispoñan ao actor/actriz para a utilización integral do seu corpo, proxectado no espazo, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.


Alfonso Rodríguez é profesor de Interpretación Xestual na ESAD de Galicia. Doutor pola Universidade de Santiago. Intérprete e director de varias pezas, entre elas “Vincent”, gañadora do 1º Premio Xuventude Crea na modalidade de Artes escénicas. Impartiu e recibiu cursos en diversos centros do estado e do exterior, entre eles a Universidade de Exeter no Reino Unido.


Manuel Polo fórmase en Interpretación na ESAD. Ten formación en clown, teatro de rúa e voz en Roy Hart. Traballou para varias compañías como Limiar, Catrocadeiras, CDG, etc. Tamén ten experiencia como actor no audiovisual.