martes, 18 de julio de 2017

Asemblea Xeral OrdinariaQueremos convocarvos á Asemblea Ordinaria do segundo semestre deste ano, que se fará o domingo día 23 de xullo, no local da FEGATEA, ás 10:30 horas en primeira convocatoria e 11:00 en segunda, coa seguinte orde do día:

ORDE DO DÍA :

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea xeral ordinaria de socios do 28/01/2017
2.- Informe da presidenta
3.- Informe do tesoureiro

4.- Programación do segundo semestre
5.- Presentación de solicitudes FEGATEA MÓVETE 2017

6.- Preguntas e suxestións
Agradecemos a tódolos federados que comuniquedes con antelación cantos membros acudirán de cada grupo, para poder acomodar o lugar cos asentos correspondentes. Así mesmo lembrarvos que é imprescindible asistir a dita Asemblea para poder optar a actuar no Móvete do segundo semestre. Adxunto con este correo as bases e o modelo de inscripción. Tamén se adxunta novamente a acta da asemblea de xaneiro.
Esperámosvos a todos o día 23 de Xullo.
Saúde e Teatro!!!
Secretaría da FEGATEA.