jueves, 29 de junio de 2017

CURSOS FORMATIVOS FEGATEA/ ESCENIKA NA ESAD


O luns comezan os cursos de verán da FEGATEA na ESAD


Seguindo coa colaboración de anos anteriores entre a FEGATEA e a ESAD para a realización de cursos de verán, achégase a seguinte proposta, seguindo o modelo do ano pasado, 4 profesores/as de 2 Obradoiros, 50% profesorado da ESAD e 50% titulados/as superiores da ESAD de Galicia.

Seguindo coa colaboración de anos anteriores entre a FEGATEA e a ESAD para a realización de cursos de verán, achégase a seguinte proposta, seguindo o modelo do ano pasado, 4 profesores/as de 2 Obradoiros, 50% profesorado da ESAD e 50% titulados/as superiores da ESAD de Galicia.


1º CURSO Voz e mimo. Horario: (Do 3 ao 7 de xullo (30 horas)
Luns 3 XULLO ----- Voz 16-19h


Martes 4 Interpretación Xestual 9:30-13:30h Voz 16-19h


Mércores 5 Interpretación Xestual 9:30-13:30h Voz 16-19h


Xoves 6 Interpretación Xestual 9:30-13:30h Voz 16-19h


Venres 7 Interpretación Xestual 9:30-12:30h Voz 16-19h
Curso 1. Voz e Mimo
Do 3 ao 7 de xullo (30 horas)
Alfonso Rivera e Manuel Polo
Neste obradoiro trabalaranse todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión,etc.). A voz como instrumento creativo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, emisión articulada, etc). Dominio das técnicas expresivas aplicadas aos diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuais. Por outro lado, as ferramentas do mimo, estudo dos conceptos, recursos e habilidades físicas que dispoñan ao actor/actriz para a utilización integral do seu corpo, proxectado no espazo, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.
Alfonso Rodríguez é profesor de Interpretación Xestual na ESAD de Galicia. Doutor pola Universidade de Santiago. Intérprete e director de varias pezas, entre elas “Vincent”, gañadora do 1º Premio Xuventude Crea na modalidade de Artes escénicas. Impartiu e recibiu cursos en diversos centros do estado e do exterior, entre eles a Universidade de Exeter no Reino Unido.
Manuel Polo fórmase en Interpretación na ESAD. Ten formación en clown, teatro de rúa e voz en Roy Hart. Traballou para varias compañías como Limiar, Catrocadeiras, CDG, etc. Tamén ten experiencia como actor no audiovisual.
Curso 2. Dirección escénica e Dramaturxia

Do 10 ao 14 de xullo (30 horas)


Horario: De 9:00 a 13:30h e de 15 a 18h


Xavier Castiñeira e Esther Carrodeguas
Este curso intensivo está pensado para todas aquelas persoas que desexen introducirse dunha maneira integrada e totalmente práctica nas tarefas de dirección escénica e dramaturxia, a enxeñería da creación escénica. Neste curso levarase a cabo a concepción da estrutura dramática e as convencións que operan nun espectáculo escénico: a acción, o xénero, a caracterización, o ritmo, así como as implicacións que a escrita orixinal ten en elementos de dirección escénica ou produción tales como o vestiario, a escenografía ou a iluminación. O obxectivo principal deste obradoiro é aprender a integrar procedementos e saberes adquiridos para conseguir transmitir ao espectador as sensacións, emocións e o sentido da dramaturxia.


Xavier Castiñeira é director de escena e profesor de Produción na ESAD de Galicia. Recentemente dirixiu Voaxa e Carmín para Butaca Zero ou El Buscón, tamén con Butaca Zero e Los Goliardos.

Esther Carrodeguas é dramaturga, titulada pola ESAD de Galicia e xornalista. Fundadora da Compañía Teatro da Falúa (eterna finalista do certame Galiza Crea), dirixe na actualidade o Cadro Artístico Airiños (o máis antigo en activo de Galiza), ao tempo que organiza certames poético-escénicos e mesmo participou no Poetry Slarn Nacional de Madrid, representando a Vigo. Entre as súas obras destaca Voaxa e Carmín, Premio Abrente da MIT de Ribadavia 2015.Lembramos que os cursos son de alta calidade no relativo ós profesionais que os imparten e ás materias, e por experiencia de anos anteriores, de moita utilidade para a mellora da calidade artística dos grupos que compoñen a nosa federación.

Prezo dos cursos:
25 euros para os asociados á fegatea.50 euros non asociados.INSCRICIÓN :
Enviar correo a fegatea@yahoo.es cos seguintes datos:

- Nome e apelidos, entidade á que pertence, nº DNI, tfno. e correo-e de contacto.
- Xustificante de ingreso bancario da matrícula*
*A MATRÍCULA NON SERÁ EFECTIVA ATA TER FEITO O PAGO.

En caso de que o nº de solicitudes exceda o de prazas dispoñibles, a matrícula farase por orde de inscrición e ingreso bancario da mesma.

Nº DE CONTA PARA INGRESO MATRÍCULA:

Abanca ES65 2080 0300 8930 4013 8117

Contacto: Manuel Dasilva-Tesoureiro: 622 384 546